اعتباربخشی و بهبودکیفیت (24)

اعتباربخشی و بهبودکیفیت

دوستان گرامی این فایل ویدئویی برای همکارانم در بیمارستان 22 بهمن گناباد تهیه شده است. دوستان عزیز و همکارانم در سایر بیمارستان ها نیز می توانند از این فایل ویدئویی، اما با در نظر گرفتن شرایط بیمارستان خود استفاده کنند. در ضمن به رسم ادب و حفظ امانت بر خود لازم می دانم از راهنمایی های دوست عزیزم جناب آقای دستی گردی تشکر و قدردانی نمایم.  

 

احکام شرعی ویژه بیماران

 

طهارت:

مریض یا کسی که به عللی نتواند بعد از بول خود را با آب بشوید اگر با پارچه ای تمیز نماید می تواند نماز بخواند .

اگر در بدن یا لباس نمازگزاران زخم یا جراحت باشد اگر عوض کردن و آب کشیدن آن برای او سخت است می تواند با آن نماز بخواند .

وضو جبیره :

به چیزی که با آن زخم و شکستگی را مبندند و دوایی که روی زخم و مانند آن می گذارند « جبیره » گفته می شود .

اگر روی زخم باز است و آب برای آن ضرر ندارد باید به طور معمول وضو گرفت .

اگر روی زخم باز است و آب برای آن ضرر دارد باید اطراف زخم را بشوئید و اگر ممکن باشد دست بر روی آن بکشید و اگرممکن نباشد پارچه پاکی روی آن ( زخم ) بگذارید و روی آن دست بکشید .

اگر روی پاها و جلوی سرزخم باشد و نمی توان روی آن را مسح کرد ، اگر می تواند پارچه ای « پاک » روی آنها بگذارد و روی آن را مسح کنند و سپس بنا به احتیاط واجب تیمم هم بکند .

اگر امکان گذاردن پارچه « روی زخم جلو سر و روی پاها » نباشد ، در این صورت باید به جای وضو تیمم کند وبهتر است یک وضو بدون مسح بگیرد .

هر گاه اعضاء وضو زخم باشد و روی آنها هم بسته باشد ، اگر باز کردن روی زخم امکان دارد ، زحمت و ضررهم ندارد باید روی زخم را بازکرد و وضو گرفت .

به هنگام وضو اگر روی زخمی را نمی شود باز کرد اگر جبیره روی زخم پاک است و رساندن آب از روی جبیره به زخم ممکن بود و زحمت ندارد باید آب را به زخم برساند .

غسل و تیمم جبیره ای :

کسی که غسل واجب دارد و بعضی از اعضاء بدن او زخم شده و امکان بازکردن و تمیز و تطهیر آن وجود ندارد باید مانند وضو جبیره ای ، غسل جبیره ای نماید .

کسی که وظیفه او تیمم است ، اگر در بعضی از جاهای تیمم زخم و یا دمل و شکستگی باشد ، باید به دستور وضو جبیره ای تیمم جبیره ای نماید .

کسی که نمی داند وظیفه اش تیمم است یا وضوء جبیره ای بنابر احتیاط واجب باید هر دو را انجام دهد .

مریضی که آب برای او ضرر ندارد و خودش دسترسی به آب ندارد و کسی نیست که برایش آب بیاورد ( برای غسل یا وضو ) تیمم کفایت می کند .

نماز بدون وضو یا تیمم صحیح نیست و قضا دارد و نماز هیچگاه از انسان ساقط نمی شود ، مگر در حال بیهوشی وکما و عذر شرعی برای زنان

تیمم بدل از غسل و بدل از وضو با هم فرقی ندارد . ( فقط نیت آنها متفاوت است )

چگونگی خواندن نماز :

کسی که نمی تواند نشسته نماز بخواند و نه می تواند به پهلوی راست بخوابد و نه پهلوی چپ به هنگام نماز باید به پشت بخوابد به طوری که کف پای او رو به قبله باشد .

به هنگام سجده اگر دمل یا زخمی تمام پیشانی را گرفته باشد باید به یکی از دو طرف پیشانی سجده کند و اگر ممکن نیست به چانه و اگر به چانه هم ممکن نیست به جایی از صورت که ممکن است سجده کند .

کسی که هیچ نمی تواند خم شود . برای سجده باید نشیند و با سر اشاره کند و اگر نتواند با چشمها اشاره نماید و در هر دو صورت احتیاط واجب آن است که اگر می تواند بقدری مهر را بلند کند که پیشانی را بر آن بگذارد .

"برگرفته از رساله حضرت امام خمینی (ره)"

 

آدرس ما در تلگرام:  https://telegram.me/ProfessionalNurse

رمزفایل: www.professionalnurse.ir

راهنمای دانلود فایل

 

دریافت فایل PDF

 

دریافت فایل WORD

 

 

 

 

 • رزیم غذایی بیماران قلبی
 • رژیم غذایی بیماران دیابتی
 • رژیم غذایی

 

آدرس ما در تلگرام:  https://telegram.me/ProfessionalNurse

رمزفایل: www.professionalnurse.ir

راهنمای دانلود فایل

 

بحران بيمارستاني (Hospital Disaster)

عبارتست از وضعيتي كه فراتر از توان روزانه يك بيمارستان باشداين وضعيت مي تواند نتيجه موارد ذيل باشد :

 • حادثه غير مترقبه اي كه تعداد زيادي كشته و مجروح بدنبال داشته باشد.
 • حضور مجروحان يا بيمارانيكه كه درمان انها در توان اورژانس بيمارستان نباشد.

نحوه اجراي برنامه بحران در بيمارستان :

بلافاصله پس از ايجاد حادثه كميته مقابله با حوادث غير مترقبه با اعضا زير تشكيل ميگردد:

 • رئيس بيمارستان
 • مديرداخلي بيمارستان
 • مترون بيمارستان
 • سرپرستار اورژانس
 • رؤسا و سرپرستاران بخشها
 • مسئول فني كليه واحدهاي پاراكلينيك
 • مسئول كليه واحد هاي پاراكلنيك
 • رئيس حراست/ رابط حراست در بيمارستان
 • رئيس امور مالي
 • مهندسين مسئول ارزيابي بيمارستان يا مسئول تاسيسات
 • مسئول بهداشت
 • نماينده ستاد حوادث غير مترقبه شهرستان / منطقه

مدیریت بحران مجموعه‌ای از چاره جویی‌ها و تصمیماتی است که در مقابله با بحران انجام می‌گیرد و هدف آن کاهش روند بحران، کنترل بحران و کاهش و رفع بحران است. کلیه اقدامات مربوط به پیشگیری و مدیریت ریسک، سازماندهی و مدیریت منابع مورد نیاز در پاسخ به بحران می‌باشد. مدیریت بحران شامل: برنامه‌ها، ایجاد ساختارها و تدوین مقرراتی است که منجر به کمک و یاری رسانی به دولت و سازمان‌های غیردولتی در برخورد با حوادث می‌شود.

برنامه مدیریت بحران یک برنامه برای کسب آمادگی لازم برای مقابله و مدیریت بحران محسوب شده و بیمارستان ها نیز باید برای آن برنامه داشته باشند. در قسمت پایین اسلاید و کتاب های الکترونیک و یک نمونه برنامه مدیریت بحران برای درک بهتر قرار داده شده است. 

آدرس ما در تلگرام:  https://telegram.me/ProfessionalNurse

رمزفایل: www.professionalnurse.ir

راهنمای دانلود فایل

 

  

آمادگي بيمارستاني درحوادث و بلايا برنامه ي كشوري (دکتر حمیدرضا خانکه)

 

ارزیابی خطر بلایا در ایران (دکتر علی اردلان و همکاران)

 

اسلاید آموزشی مدیریت بحران

 

نمونه برنامه مدیریت بحران

 

دوستان عزیز چنانچه برنامه ها را به ترتیبی که در سایت قرار داده شده مطالعه کرده باشید و متوجه می شوید که هر برنامه ای برای اجرای آن نیاز به یک برنامه عملیاتی البته با فرمت مشخص دارد. برنامه استراتژیک، بهبود کیفیت، مدیریت خطر و ... همگی برنامه عملیاتی داشته اند. البته بهتر است برنامه عملیاتی تمامی برنامه ها مشترک نوشته شود تا در یک سازمان چندین برنامه عملیتی وجود نداشته باشد. به عنوان مثال : برای برنامه استراتژیک، بهبود کیفیت، مدیریت خطر یک برنامه عملیاتی واحد تدوین شود تا نظارت بر آن آسانتر شود. در یک برنامه عملیاتی شما باید هدف کلان، هدف جزئی، استراتژی، مراحل فعالیت رسیدن به استراتژی، شاخص دستیابی به هدف، پایش شوندگان، مسئول پیگیری، مسئول اجرا، جدول گانت و نتایج پایان عملیات و ... را در برنامه عملیاتی مشخص کنید.

البته در قسمت زیر یک نمونه از برنامه عملیاتی در اختیارات قرار داده شده است.

آدرس ما در تلگرام:  https://telegram.me/ProfessionalNurse

رمزفایل: www.professionalnurse.ir

راهنمای دانلود فایل

 

نمونه برنامه عملیاتی

 

برنامه بهبود کیفیت چیست؟    اغلب دوستان عزیز در واحد بهبود کیفیت بیمارستان ها و یا مسئولین واحدها با این سئوال مواجه اند که برنامه بهبود کیفیت چیست و چگونه باید نوشته شود. برنامه بهبود کیفیت برنامه ایست که در جهت بهبود کیفیت با توجه به شاخص های بیمارستان نوشته می شود. ما برای این که کیفیت را محاسبه کنیم اول باید یک فعالیت کیفی را کمی و سپس محاسبه کنیم. برای این منظور ما در بیمارستان از شاخص استفاده می کنیم . درواقع شاخص ها معیاری برای اندازه گیری کیفیت در بیمارستان هستند. و ما با مقایسه شاخص ها در ماه های مختلف و یا حتی در فصول و نیز در سال های مختلف می توانیم نتایج ارزشمندی بدست آوریم که اگر یک مدیر واقعی در کار خود باشیم می توانیم از این نتایج به نحو احسنت استفاده کنیم. برنامه بهبود کیفیت با توجه به تجزیه و تحلیل شاخص ها و ارائه راهکار اصلاحی برای بهبود شاخص نوشته می شود. پس لازمه تدوین یک برنامه بهبود کیفیت خوب داشتن شاخص های لازم برای تدوین آن است. در ادامه نمونه ای از یک برنامه بهبود کیفیت برای شما قرار داده شده است. این فایل دارای 5 شید است که شید پنجم آن راهنمای استفاده از برنامه است. امیدوارم مفید واقع گردد.

آدرس ما در تلگرام:  https://telegram.me/ProfessionalNurse

رمزفایل: www.professionalnurse.ir

راهنمای دانلود فایل

 نمایش فیلم آموزشی

نمونه برنامه بهبود کیفیت

دوستان عزیز روزی که داشتم سنجه های اعتباربخشی رو می خوندم به مبحث مدیریت خطر و خطای پزشکی که رسیدم، به دو واژه FMEA و RCA بر خورد کردم. اول یک علامت سئوال در ذهنم شکل گرفت که این اصطلاحات به چه معنی است. در ترجمه لغوی FMEA به معنی تکنیک تحلیل حالات بالقوه خطا و آثار آن و RCA به معنی تحلیل علت ریشه ای است. به زبان ساده تر FMEA به صورت پیشگیرانه احتمال خطر را قبل از وقوع بررسی می کند ولی RCA بعد از وقوع خطر علت آن را بررسی می کند. 

برنامه مدیریت خطر و ایمنی بیمار برنامه ایست برای پیشگیری از وقوع خطر و یا به حداقل رساندن آن. به همین جهت شما می توانید بر اساس هم RCA و هم FMEA برنامه مدیریت خطر خود را تدوین نمایید. در قسمت زیر چند اسلاید آموزشی برای عزیزان قرار دادم که مطئناً مفید خواهد بود. لازم به ذکر است اسلاید مربوط به دکتر تویسرکانی راهنمای مفیدی برای شما خواهد بود.

در ضمن یک نمونه برنامه مدیریت خطر به همراه مثال در زیر قرار داده شده، این فایل اکسل 12 شید دارد، لطفا تمامی شید ها را مطالعه فرمایید.

 

آدرس ما در تلگرام:  https://telegram.me/ProfessionalNurse

رمزفایل: www.professionalnurse.ir

راهنمای دانلود فایل

 

 

اسلاید آموزشی FMEA دکتر تویسرکانی

اسلاید آموزشی ایمنی بیمار

 اسلاید آموزشی FMEA & RCA

نمونه برنامه مدیریت خطر

 

صفحه1 از2

اطلاعات تماس

 •  آدرس: ایران، گناباد
 • تلفن تماس:(051)57229012
 • ایمیل آدرس: yasser.rivandy59@gmail.com

 

 

همکاران سایت

بالا
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…